.: S3 Group :.

.: Mt Kosciuszko Inc :.

.: Nigdy Więcej :.

W związku z naszymi międzynarodowymi działaniami
S3 Group rozpoczęła projekt edukacyjny
"JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI"

"Patria mea totus hic mundus est"
("Świat ten cały moją ojczyzną jest")

NARODY I GRUPY ETNICZNE W RP:

RELIGIA

HISTORIA

EUROPA

ŚWIAT
Korzystamy z zasobów Wolnej Encyklodedii WIKIPEDIA i zapraszamy wszystkich do jej odwiedzenia oraz włączenia się w ciągłą rozbudowe projektów WIKI.